Начало » Сертификати
{ Сертификати }
Сертификат Pearson Tests of English

Сертификат Pearson Tests of English

Тестват се възможностите на кандидатите да прилагат знанията си на практика.
Сертификат PTE Academic

Сертификат PTE Academic

Международно признат сертификат за свободно общуване в академична среда.
Сертификат PTE General

Сертификат PTE General

Шест нива, които покриват напълно нивата на Европейската езикова рамка.
Сертификат PTE Young Learners

Сертификат PTE Young Learners

Проверява знанията на децата в четири нива - да четат, слушат, пишат и говорят свободно.

Училището работи с учебната система на издателство Pearson Longman и подготвя учениците от всички възрастови групи за успешно полагане на Pearson Tests of English и издаване на международно признат езиков сертификат.